کشاورزی حرآباد

کشاورزی حرآباد  به دلیل وجود زمین‌های وسیع و کاملا مسطح و همیطور آب کافی، از رونق زیادی برخوردار بوده است.

خاک شنی و رسی  حرآباد با زهکشی و عمق خوب ، برای رشد گندم بسیار مناسب است

گندم و سیب زمینی حرآباد در تمام کشور نمونه می باشد.

گندم حرآباد بهترین گونه گندم ایرانی می باشد که از نظر  کیفیت قابل مقایسه با هیچ نوع رقم گندم ایرانی نیست.

همچنین سیب زمینی حرآباد از کیفیت بالایی برخوردار است که علاوه بر مصارف خوراکی بیشتر جهت کاشت به شهرهای اطراف صادر میشود.