شهدای حرآباد

شهدای حرآباد فراهان

شهدای والامقام عزت و اقتداری همیشگی به کشور عزیزمان بخشیدند. در این میان بزرگ مردانی بوده اند که برای حفظ تمامیت ارضی و کیان کشور به جنگ با دشمنان رفتند تا وجبی از خاک میهن به دست آن ها نیفتد. شهدا شایسته بهترین تجلیل ها هستند و نامشان برای همیشه باید گرامی نگه داشته شود.

  • شهید محمدامین بکتاش حرآبادی
  • شهید محمدرضا حرآبادی فراهانی
  • شهید حاج جعفر نیکبخت حرآبادی
  • شهید هاشم نیکبخت حرآبادی
  • شهید محمد قربان حرآبادی فراهانی
  • شهید صفر علی حرآبادی فراهانی
  • شهید حسن مزید آبادی

حرآباد نگین فراهان

شهدای حرآباد

شهدای حرآباد

خواهشمند است چنانچه آمار و اطلاعاتی

( اعم از تصویر، متن، وصیت نامه و …)

از شهدای حرآباد دارید برای ما ارسال فرمایید.