آداب و رسوم در حرآباد

آداب و رسوم در حرآباد فراهان

مراسم شب یلدا یا مراسم چله بزرگ
مراسم های چله کوچک (چهل روز بعد از شروع زمستان را در بر میگرفته است.)
مراشم سنتی عید نوروز و پختن رشته پلو در شب عید بهمراه مراسم سمنوپزان
جشن تیرگان و شکرگزاری برداشت گندم در اول تیرماه
مراسم عروسی سنتی
بازی های مراسم عروسی
مراسم خروس گیری
مراسم داماد دزدان
مراسم کلوخ اندازان
مراسم انار اندازان
مراسم بازگشت گمشده
مراسم تعزیه خوانی در ایام عزاداری محرم و صفر
مراسم نخل
مراسم دختران در چهارشنبه سوری
مراسم هشت دختر
آئین رفع بلا
مراسم منجوق اندازان
مراسم چهار-چهار و پنجاه و چهار (مژده اتمام سرمای ‏زمستان)
شوغات گویی شبانه دور کرسی

حرآباد نگین فراهان

آداب و رسوم در حرآباد