حرآباد

***************   

آباد باش و  آزاد همیشه ای “حرآباد

تا سرو  سربلندی  در   خاطرت  بکارم

جا مانده در جوارت برگی ز نوجوانی

ز اشعار  بی حساب  و  رویای   بیشمارم

حرآباد دشت های طلایی گندم

  • نگین دشت زرخیز فراهان است حرآباد

  • سرای مردمان مهربان و ساده ومومن

  • صدای آب اشکول و صفای باغ اربابی
  • چنان مازندران اندر بهاران است حرآباد
  • همه گویند که مهد علم و ایمان است حرآباد
  • یقینا تپه اش چون ارگ کرمان است حرآباد

      حرآباد نگین فراهان

روستای زر خیز حُرآباد یکی از روستاهای شهرستان فراهان است که از شمال به فاصله ۲۵ کیلومتری شهرستان فراهان سمت راست جاده اراک فرمهین در جنوب شرقی فراهان و حاشیه شمالی کویر میقان قرار دارد.

اهالي  روستا حرآباد مردمي با فرهنگ بوده اند به گونه اي كه از قديم اهالي ده باسواد و اهل مكتب بوده اند و تعزيه خوانی در حرآباد ریشه ای دیرینه دارد.